Client: Tổ chức CARE International Vietnam & nền tảng JupViec.vn

Brief

Trong khuôn khổ dự án Sáng kiến hỗ trợ tiếp cận dịch vụ tài chính và việc làm cho phụ nữ di cư (U-ME Capital), CARE International Vietnam hỗ trợ doanh nghiệp JupViec.vn trong các hoạt động vận hành và truyền thông. JupViec.vn là công ty cung cấp ứng dụng kết nối việc làm giúp việc gia đình.

Trong quá trình hoạt động, các vấn đề liên quan đến thái độ, cách hành xử, tư duy dịch vụ khách hàng của nhân viên JupViec còn nhiều bất cập. CARE International Vietnam và JupViec muốn thực hiện một video trực quan, dễ hiểu về tư duy dịch vụ khách hàng dành cho nhân viên công ty JupViec. Mục tiêu là đối tượng hiểu về cách hành xử, giao tiếp khi làm dịch vụ để đẹp làm gia chủ, đồng thời tự bảo vệ được quyền lợi của mình.

Idea

Tư duy dịch vụ khách hàng là một khái niệm không thể giải thích trực quan, dễ rơi vào tình trạng giảng dạy lý thuyết suông, không thú vị, khó ghi nhớ. Vì thế, Osmi lựa chọn sản xuất sản phẩm dưới dạng video tình huống hài hước, với hai nhân vật trung tâm là Tấm và Cám thời hiện đại, làm nghề giúp việc gia đình.

Execution

Điểm nhấn của video là sự tương tác hài hước, cường điệu hoá giữa cô Tấm JupViec, cô Cám và Chủ nhà, giúp tăng tính giải trí cho một tài liệu giảng dạy đơn thuần.

Nhân vật Tấm và Cám do cùng một diễn viên thể hiện nhằm tăng tính tương phản của hai tính cách, hai cách cư xử của các nhân vật. Video có sự tham gia của KOL Việt Anh, gương mặt của 1977 Vlog.