“Ai biết kể các câu chuyện, người đó thống trị thế giới”

– ngạn ngữ thổ dân da đỏ Hopi

Trong quan niệm của chúng tôi, truyền thông không chỉ là công việc vận tải tin tức từ nơi này tới nơi khác. Đó là việc xây dựng các câu chuyện.
Những câu chuyện có chiều sâu và ý nghĩa là cách chúng ta tạo ra kết nối bền vững: giữa người và người; giữa cộng đồng và tổ chức; giữa chính phủ và người dân; giữa khách hàng và doanh nghiệp.
Chào mừng quý vị đến với thế giới của những người trân trọng những câu chuyện.

Khóa học

Thông tin về các khóa đào tạo của Osmi.

Dịch vụ osmi cung cấp

Xem chi tiết
Xem chi tiết
Xem chi tiết

Dịch vụ osmi cung cấp

Khách hàng của osmi